Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Ε' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ : ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥΕ' Χαιρετισμοί (29-3-85)
(Γεροντικόν: Ἀπό τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου)

1) Ἀββᾶ Μακαρίου Αἰγυπτίου (κγ΄σέλ.155): Νέκρωσις σέ ἐπαίνους καί κατηγορίες τοῦ κόσμου
2)Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τοῦ Πρεσβύτερου (δ΄σέλ.128): Νηστεία καί ὑπερηφάνεια
3) Ἀββᾶ Μεγεθίου (γ΄σέλ.175): Ἤ στάσι μας στίς τροφές (δ. 27')
ΠΗΓΗ : arnion.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...