Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


28. Εἰσαγωγή. Μέθοδοι ἑρμηνείας. Ἡ λύσις τῆς πρώτης Σφραγῖδος. Ὁ λευκός ἵππος. Ἡ πρώτη νίκη τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ δευτέρα νίκη, τό μαρτύριον χάριν τοῦ Εὐαγγελίου. 6, 1-2 (11/10/81)
ΠΗΓΗ : arnion.gr 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...