Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ : ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ


27. Πῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως τό θέμα τῆς αὐτοκτονίας; Ὁ χορός τοῦ Ζαλόγγου.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...