Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

TΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ

Τοῦ Πρωτοπρ. π. Νικολάου Μανώλη 


Κατὰ τὴν Ὀρθόδοξη πνευματικὴ ἐμπειρία ἴσως τὸ δυσκολοτερο δαιμόνιο στὴν ἀντιμετώπισή του, εἶναι τὸ δαιμόνιό της ὁμοφυλοφιλίας. Δυνατότερο καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ σκληρὸ καὶ καταστροφικὸ τῶν ναρκωτικῶν. Τὸ δαιμόνιο αὐτὸ κυριαρχεῖ στὸν ἄνθρωπο ὡς δεύτερη φύση ποὺ ἔχει τόσο ἀγκιστρωθεῖ στὴν ψυχὴ ὥστε δὲν τῆς ἀφήνει περιθώριο ἀντίδρασης. Πρόκειται καθαρὰ γιὰ παρὰ φύση σαρκικὸ πάθος, θυγατέρα τοῦ θανασίμου ἁμαρτήματος τῆς λαγνείας ποὺ μεταλλάσσεται καὶ αὐτὸ σὲ μητέρα πολλῶν ἄλλων παθῶν. Εἶναι πάθος βρωμερό, ἐξευτελιστικό, καταντᾶ ἀσύστολο, ξεδιάντροπο καὶ βλάσφημο ὅταν ὁδηγήσει τὸν ἁμαρτωλὸ νὰ ἐνταχθεῖ σὲ ἀνάλογες ὁμάδες.
Τὸ δαιμόνιό της ὁμοφυλοφιλίας, ὡς ὀντότητα, εἶναι παρδαλό,

ποικιλόχρωμο. Αὐτὴν εἶναι ἡ ἐμπειρία τῶν νηπτικῶν Πατέρων. Ὁμοιάζει πολὺ μὲ τὴν παρδαλὴ ἀπὸ χρώματα εἰκόνα ποὺ μᾶς μένει στὸ μυαλό, ὅταν σκεφτόμαστε τὴν.... παρέλαση τῶν gay. Δὲν εἶναι τυχαία ἡ χρωματικὴ ἐπιλογὴ τῶν Gay Pride!
Ἡ Ἀρχὴ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνου αὐτοῦ Δαιμονίου, εἶναι ἡ ἀποκοπὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ὁμάδες καὶ συνιστῶσες ποὺ τὸν ἐπικροτοῦν γιὰ τὸ πάθος του. Νὰ κάνει Χ τὶς παρέες ποὺ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἁμαρτία καὶ νὰ παρακαλέσει μὲ δάκρυα τὸν Χριστὸ νὰ στείλει τὴ Χάρη Του.
Λόγω τοῦ σκληροῦ ἀγώνα ποὺ ἔχει μπροστά του ὅποιος ἀποφασίσει νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ πάθος, εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ βρεῖ ἔμπειρο Πνευματικὸ ὥστε νὰ ἀγωνιστεῖ μαζί του. Τὸ ἔδαφος ποὺ ἔχει κατακτήσει τὸ παρδαλὸ αὐτὸ δαιμόνιο, δὲν θὰ ἀφήσει νὰ τὸ πάρει εὔκολα πίσω ὁ ἄνθρωπος. Θὰ πρέπει νὰ χύσει αἷμα γιὰ νὰ λάβει Πνεῦμα ὅπως λένε οἱ ἁγιορεῖτες καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ἐξετάζουμε, αὐτὸ στὴν κυριολεξία θὰ συμβεῖ. Μόνο μὲ ἔμπειρο καὶ ἀπλανῆ ὁδηγό, ὁ ὁποῖος θὰ ἀφιερώσει πολὺ χρόνο καὶ πολὺ κόπο, θὰ μπορέσει ὁ ὁμοφυλόφιλος, σιγὰ σιγά, νὰ πάρει πίσω τὰ δικαιώματα ποὺ ἔδωσε.
Ἔτσι, μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Χριστοῦ, τὴν Σκέπη τῆς Παρθένου Θεοτόκου Μαρίας καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Ἁγίου Πνευματικοῦ του πατρός, θὰ κατορθώσει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸ Πάθος καὶ νὰ δοξάσει Τὸν Κύριο ἐξ ὅλης της καρδίας αὐτοῦ.
 ΠΗΓΗ : ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...