Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (5)

ΠΑΤΜΟΣ
         


5. Τά τρία ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ καί τῶν πιστῶν, προφητικόν, ἱερατικόν καί βασιλικόν. 1, 5β – 7α 16/11/80
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...