Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΣΟΦΙΑΣ

«Ξέρετε πόσο ὀδυνηρό πρᾶγμα εἶναι ἡ ὑπακοή; Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας κατατάσσουν τήν ὑπακοή μεταξύ τῶν μορφῶν τοῦ μαρτυρίου. Τό γνωρίζετε αὐτό; Εἶναι μεγίστη ἀρετή καί ἀληθής μορφή τῆς ταπεινοφροσύνης!».
(Πρός Φιλιππησίους, ὁμιλία 8η)


 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...