Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

H OIKOΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΦΟΝΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ - ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟ
οἰκονομικὴ κρίση “δολοφονεῖτοὺς Ἕλληνες Ἡ κρίση ἀπειλεῖ τὴ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τῶν Ἑλλήνων. Ἀνησυχητικὰ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάθλιψη καὶ τὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα. Ἡ συνεχιζόμενη οἰκονομικὴ κρίση, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἀβέβαιο μέλλον καὶ τὴ γενικευμένη ἀνασφάλεια, αὐξάνει δραματικὰ τοὺς δεῖκτες καταθλίψεως στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ καὶ ἀπειλεῖ τὴ σωματική του ὑγεία, ἐπισημαίνουν οἱ ἐπιστήμονες.
Στὴν χώρα μας ὑπολογίζεται ὅτι
τὸ 25% τῶν ἀνδρῶν καὶ τὸ 33% τῶν γυναικῶν (περίπου 850.000 Ἕλληνες καὶ 1,1 ἑκατ. Ἑλληνίδες) πάσχουν ἀπὸ ἤπια ἕως σοβαρὴ κατάθλιψη. Σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικούς, ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀποτελεῖ στὶς μέρες μας τὴν κύρια αἰτία αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων καταθλίψεως, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ νόσος ἐπηρεάζει 350 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους καὶ σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα παγκόσμιας ἔρευνας γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία, ποὺ διεξήχθη πρόσφατα σὲ 17 χῶρες, περίπου 1 στὰ 20 ἄτομα ἀνέφερε ὅτι εἶχε ἕνα ἐπεισόδιο καταθλίψεως τὸν προηγούμενο χρόνο.

Ἡ νόσος μπορεῖ νὰ προσβάλλει ἄτομα ἀπὸ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα καὶ σὲ ὁρισμένες βαριὲς περιπτώσεις εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγήσει σὲ αὐτοκτονία, ἐπισημαίνουν οἱ εἰδικοί. Κάθε χρόνο σὲ ὅλο τὸν κόσμο χάνονται περίπου 1 ἑκατομμύριο ζωὲς ἐξ αἰτίας τῶν αὐτοκτονιῶν, γεγονὸς ποὺ μεταφράζεται σὲ περίπου 3.000 θανάτους σὲ καθημερινὴ βάση.
Τὰ παραπάνω τόνισε κατὰ τὴ διάρκεια συνέντευξης Τύπου μὲ ἀφορμὴ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ἐσωτερικῆς Παθολογίας (18 – 20 Ὀκτωβρίου, στὴν Ἀθήνα), ὁ καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Χαράλαμπος Παπαγεωργίου.
Σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας, μέχρι τὸ 2020 ἡ κατάθλιψη θὰ εἶναι ἡ δεύτερη σημαντικὴ αἰτία ἀνικανότητας γιὰ ἐργασία καὶ μέχρι τὸ 2030 ἡ πρώτη, ἐὰν δὲν ληφθοῦν δραστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της. Ὅπως εἶπε ὁ κ. Παπαγεωργίου, ἡ ἄμεση καταπολέμηση τῆς καταθλίψεως μέσῳ ἀποτελεσματικῶν στρατηγικῶν προλήψεως καὶ θεραπείας, μὲ τὴν συνεργασία τόσο τῶν Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγείας ὅσο καὶ ὁλόκληρης τῆς κοινωνίας, ἀποτελεῖ σήμερα ἀδήριτη ἀνάγκη.
Ἡ σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τῶν Ἑλλήνων βρίσκεται σὲ “κρίσιμο σταυροδρόμι”, σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἐσωτερικῆς Παθολογίας (ΕΕΕΠ), καθηγητὴ Παθολογίας, Ἐνδοκρινολογίας, Μεταβολισμοῦ καὶ Σακχαρώδη Διαβήτη τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Οὒλμ Γερμανίας, Σωτήρη Ράπτη, καθώς «οἱ σύγχρονοι “δολοφόνοι” τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους συνεχίζουν ἀκάθεκτοι τὴ δράση τους”.

 

 


«Ἡ ψυχή ἐκ κατασκευῆς ἀναζητᾶ τή χαρά».
(Σειρά Ε΄, ὁμιλία 12η)

«Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά τή χαρά. Ψάχνει νά τή βρεῖ. Ἡ χαρά εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη, ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, αὐτά ἔρχονται ὅλα ἀπό ἔξω, εἶναι ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, ἀνακλῶνται σέ μᾶς, πέφτουν σέ μᾶς καί ἄν ἔχομε σπουδαία ψυχή, καθαρή, ἀνακλῶνται στό Θεό. Ἡ ψυχή μας νά εἶναι καθρέπτης ὄχι σπασμένος. Ἕνας Πατέρας λέει: «Τά δῶρα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνας ὠκεανός. Τί δοχεῖο κρατᾶς, τόση ποσότητα θά πάρεις». Δέν εἶναι τί θά μᾶς δώσει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς σέ ποιά κατάσταση εἴμαστε γιά νά δεχτοῦμε αὐτό πού θά μᾶς δώσει τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἄν δέν ἔχομε χαρά, πρέπει νά ἀμφιβάλλομε γιά τήν πνευματική μας ζωή. Θέλετε πάντοτε νά ἔχετε χαρά; Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε».
(Πρός Θεσσαλονικεῖς Α΄, ὁμιλία 17η)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...