Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ : "ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"


Αλέξανδρος ο Μέγας-Τετράδραχμο Αμφιπόλεως 

"Περί τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί τῶν Ἑλλήνων"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...