Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ : ΑΝΔΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΑ


          

 Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων (313-386 μ.Χ.) αναφέρει : 

“αθάντος εστί η ψυχή και όμοιαι πάσαι αι ψυχαί εισίν ανδρών τε 

 και γυναικών τα γαρ μέλη του σώματος διακέκριται μόνον”. 

Και  ερμηνεύει ο γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος το χωρίο αυτό 

λέγοντας ότι “δεν υπάρχει γυναικεία και ανδρική ψυχή. Και του 

ανδρός και της γυναικός η ψυχή είναι μια, δεν υπάρχουν διαφορές 

γιατί η ψυχή δεν έχει φύλο. Μόνο τα μέλη του σώματος 

διακρίνονται σε ανδρικά και γυναικεία. Ανάλογα με την 

κατασκευή του, αν είναι άνδρας ή γυναίκα επιδρά επί της ψυχής, 

για να εμφανισθεί αυτό που λέμε γυναικεία ψυχολογία ή ανδρική 

ψυχολογία. Στην πραγματικότητα η ψυχή είναι μια, δεν 

διακρίνεται σε φύλο, αλλά τα χαρακτηριστικά του σώματος 

 τρόπον τινά χρωματίζουν την ψυχή ή ακριβέστερα την 

συμπεριφορά της” 


ΠΗΓΗ : (Χριστιανική Ανθρωπολογία , ομιλία 24η).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...