Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


99. Ἡ Ἐλευθερία αὐξήσεως εἰς τήν εὐσέβειαν ἤ τήν ἀσέβειαν, τήν ἁγιότητα ἤ τήν ρυπαρότητα. Ἡ ἔννοια τοῦ μισθοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν.   22,11-12α (11/03/84)
ΠΗΓΗ : arnion.gr 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : pdf 

ΠΗΓΗ :
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...