Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


98. Ἡ αὐθεντία τοῦ Ἰωάννου διά τήν ἀξιοπιστίαν τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀπόπειρα προσκυνήσεως τοῦ Ἀγγέλου. Μή σφραγίσης τό Βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως.  
22, 8 – 10  (26/02/84)
ΠΗΓΗ :  arnion.gr


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : pdf

ΠΗΓΗ :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...