Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


96. Προϋποθέσεις θεωρίας τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀλήθεια καί ἡ πιστότης τοῦ περιεχομένου τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.  22, 4 – 6 (12/02/84)
 ΠΗΓΗ : arnion.gr


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : pdf

ΠΗΓΗ :
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...