Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Δ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥΔ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀπό τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου (22-03-85)

1) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τοῦ Πρεσβυτερου (α΄σέλ.128): Πρόσκλησις σέ γεῦμα
2) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τοῦ Πρεσβυτερου (ε΄σέλ.128): Σχέσις μαθητῶν καί διδασκάλων
ΠΗΓΗ : arnion.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...