Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

25 ΜΑΡΤΙΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ : ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "Η ΘΕΟΤΟΚΟΚΟΣ ΚΛΙΜΑΞ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΣ ΔΙ' ΗΣ ΚΑΤΕΒΕΙ Ο ΘΕΟΣ"


Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.
 Ἡ Θεοτόκος, κλῖμαξ ἐπουράνιος δι᾿ ἧς κατέβη ὁ Θεός. (25-03-87)
ΠΗΓΗ : arnion.gr


ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ


ΠΗΓΗ:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...