Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ)


18. Τό κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ εἰς τόν ἄνθρωπον. Γ'. - Ὁ Χριστολογικός προορισμός τοῦ ἀνθρώπου - Οἱ τρεῖς τρόποι κοινωνίας τοῦ Θεοῦ – Ἡ κατ᾿ ἐνέργειαν σχέσις τοῦ Θεοῦ μέ τήν δημιουργία του.  (06/03/83)
ΠΗΓΗ : arnion.gr

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ 


ΠΗΓΗ :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...