Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


76. Ἡ ἀπόπειρα προσκυνήσεως τοῦ Ἀγγέλου ὑπό τοῦ Ἰωάννου. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ Χριστοῦ – Κριτοῦ εἰς τόν οὐρανόν ὡς ἱππέως. Καί τό ὄνομα Αὐτοῦ: «Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ»     19,10 – 13   (24/04/83)ΠΗΓΗ  arnion.gr 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ :  ΕΔΩ

ΠΗΓΗ :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...