Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Παναγία η Βλαχερνίτισσα είναι ο χαρακτηρισμός της παλαιοτάτης και θαυματουργής εικόνας της Θεοτόκου στον ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Η εικόνα παριστάνει την Θεοτόκο όρθια, μετωπική, σε στάση δεομένης, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, φέροντας στο στήθος της εγκόλπιο με τον Ιησού. Είναι η υπέρμαχος Στρατηγός, που κατά την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αβάρους το 626 η εικόνα της Θεοτόκου της Βλαχερνίτισσας, έσωσε την πόλη από τον κίνδυνο και κατόπιν εψάλη στο ναό ο Ακάθιστος Ύμνος. 

Ε' Χαιρετισμοί   (Γεροντικόν) 06-04-84
1) Ἀββᾶ Παύλου Σαρωτῆ (α΄): Τρόπος συνεργασίας
2) Ἀββᾶ Σισώη (λ΄): Ἀγάπη καί δικαιοσύνη
3) Ἀββᾶ Ὤρ (α΄): Τά ὑλικά πράγματα στή σωτηρία
4) Ἀββᾶ Σισώη (λζ΄): Ἐάν ἔπεσες σήκω (δ. 28')
ΠΗΓΗ : arnion.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...