Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


75. Ὁ ὡς διάψαλμα ἀντίλαλος τοῦ οὐρανοῦ διά τήν ὁριστική καταστροφήν τῆς Βαβυλῶνος. Προεξαγγελία τοῦ Γάμου τοῦ Ἀρνίου μετά τῆς Γυναικός Ἐκκλησίας. 19, 1 – 9 (17/04/83)


ΠΗΓΗ : arnion.gr

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ


ΠΗΓΗ :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...