Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


60. Προπαρασκευή τῆς Κρίσεως. Ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἐθνῶν. Ἡ πτῶσις τῆς Βαβυλῶνος.    14, 6 – 8   (12/12/82)
 ΠΗΓΗ : arnion.gr 

 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ Η ΟΜΙΛΙΑ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...