Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

O ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ


114. Ἡ ἐπιστημονική πρόοδος μπορεῖ σήμερα νά ἐξαφανίση τή Θρησκεία;

115.Εἶναι σωστό οἱ Χριστιανοί νά μεταμφιέζονται ἀκόμη καί για ἐθνικούς σκοπούς, γιά παράδειγμα οἱ κατάσκοποι;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...