Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


54. Ἡ προσκύνησις τοῦ Ἀντιχρίστου ὑφ᾿ ὅλης τῆς γῆς. Προτροπή πρός ὑπομονήν. Τό ἐκ τῆς ξηρᾶς β' Θηρίον ἀναδυόμενον . Δρᾶσις αὐτοῦ. 13,8 – 12 (31/10/82)ΠΗΓΗ : arnion.gr 


Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...