Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


55. Σχέσις τῶν δύο Θηρίων. Τά θαύματα τοῦ Ψευδοπροφήτου. Πλανᾶ τούς ἔχοντας κοσμικόν καί γήϊνον φρόνημα. Ὁ ἐξαναγκασμός προσκυνήσεως τοῦ Θηρίου.   13,12 – 15 (07/11/82)ΠΗΓΗ : arnion.gr 


Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ : ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...