Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


51. Ὁ θυμός τοῦ Δράκοντος κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ σπέρματος αὐτῆς. Τό νέον ὅραμα τοῦ Προφήτου. Ἡ ἀνάδυσις τοῦ Θηρίου. Ἀντίχριστος ἐκ τῆς θαλάσσης καί περιγραφή αὐτοῦ. 12, 14-17 13, 1 – 2 (09/05/82)
ΠΗΓΗ : arnion.gr 


Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...