Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


50. Πόλεμος Μιχαήλ καί Δράκοντος. Πτῶσις τοῦ Διαβόλου καί δοξολογική ἀναφώνησις εἰς τόν οὐρανόν. Ὁ διωγμός τῆς Γυναικός ὑπό τοῦ Δράκοντος καί καταφυγή αὐτῆς εἰς τήν ἔρημον.  12, 7 – 14 (02/05/82)
ΠΗΓΗ : arnion.gr 


Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ : 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...