Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


49. Ἡ οὐρά τοῦ Δράκοντος σύρει τό τρίτον τῶν ἀστέρων. Ὁ Δράκων ἵσταται πρό τῆς μελλούσης νά γεννήση γυναικός. Ἡ γυνή ὡς ἡ Θεοτόκος καί ἡ Ἐκκλησία.
12, 4 – 6 (25/04/82)ΠΗΓΗ : arnion.gr 


Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ : ΕΔΩ

ΠΗΓΗ
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...