Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

30 ΙΟΥΝΙΟΥ : ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΜΕΣΑ 14ου ΑΙΩΝΑ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...