Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ


85. Τό βάπτισμα σέ μεγάλη ἡλικία. Σαρκικά ἁμαρτήματα τά ὁποῖα ἐμποδίζουν κάποιον νά γίνει ἱερεύς.

ΠΗΓΗ :  arnion.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...