Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ

Εργοτάξιο της βυζαντινής εποχής. Μικρογραφία χειρογράφου.
Χρονικό Ιωάννη Σκυλίτζη (κώδ. Vitr. 26 – 2, φ. 141ˇα) 13ος αι. Ισπανία, Μαδρίτη, Biblioteca Naciona

84. Ποιός εἶναι ὁ εἰσηγητής τοῦ πενθημέρου;
ΠΗΓΗ : arnion.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...