Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

21 ΜΑΪΟΥ - ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


Εἰς τήν Ἀνάλυψιν τοῦ Χριστοῦ. (24-05-01)
«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί ... Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ»ΠΗΓΗ : arnion.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...