Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


40. Ἡ πνευματική ἔννοια τῆς Πέμπτης πληγῆς ἐκ τοῦ πέμπτου Σαλπίσματος. Ἡ ἐκκοσμίκευσις τοῦ Εὐαγγελίου καί αἱ ἐξ αὐτῆς συνέπειαι. Τό ἀνοικτόν φρέαρ τοῦ ὑποσυνειδήτου. Τό δαιμονικόν στοιχεῖον εἰς τόν πολιτισμόν. 9, 1 – 12 (31/01/82)


ΠΗΓΗ : arnion.gr


Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ :  ΕΔΩ

ΠΗΓΗ : 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...