Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


39. Τό πέμπτον Σάλπισμα. Ἡ πτῶσις τοῦ Ἀστέρος εἰς τήν γῆν. Τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου. Ἡ δύναμις τῶν Ἀκρίδων. Αἱ πληγαί τῶν Ἀκρίδων.  9, 1 – 12 (24/01/82)ΠΗΓΗ : arnion.gr 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ : ΕΔΩ
ΠΗΓΗ : 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...