Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ


39. Στήν Παλαιά Διαθήκη λέει ὁ Θεός: «Μέ τιμιότητα νά βγάζεις τό ψωμί σου». Σήμερα στήν ἐποχή μας προσπαθοῦμε ἐντελῶς διαφορετικά. Δέν ἐρχόμαστε σέ σαφῆ ἀντίθεση μέ τήν Ἐντολή; 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...