Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ


33. Πῶς θά κρίνει ὁ Θεός τούς πνευματικά ἀνάπηρους; 34. Πῶς θά κρίνει τούς μή διδαχθέντας τό Εὐαγγέλιο; 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...