Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ : ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΣ


28.Ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας καί οἰκουμενισμός καί συγκριτισμός.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...