Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ : ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ26. Τί ἦταν τό Δένδρον τοῦ Καλοῦ καί τοῦ Κακοῦ καί τί εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἁπλότητα; 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...