Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ : ΔΙΚΗ - ΣΤΑΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


41. Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ά Κορ. ιε΄ 3-8) 24-02-80
Ἄλλες ἀποδείξεις καί μαρτυρίες περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἰδίᾳ δέ τοῦ Ἀπ. Παύλου.
42. Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Λουκ. κδ΄ 43-49) 02-03-80
Μαρτυρία τῆς Γραφῆς (Π.Δ.) περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐξ ὑποκειμένου ἀπόδειξη.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...