Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ


21. Ἐάν ἔχουμε προσφιλῆ πρόσωπα, συγγενικά ἤ ἁπλῶς φιλικά τά ὁποῖα ὅμως δέν εὑρίσκονται σέ ἀγαθή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, φερ’ εἰπεῖν εἶναι χιλιαστές, ἤ ὅ,τι ἄλλο, μποροῦμε νά γράψουμε τά ὀνόματά τους στό χαρτάκι ἐκεῖνο, πού δίνουμε ὀνόματα, προκειμένου νά μνημονευθοῦν στήν Προσκομιδή;

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...