Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣΚατά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν οἱ τεθνεότες θά ἐπανακτήσουν τήν ἀνθρώπινη σάρκινη ὑπόστασή τους, δηλαδή θά ἔχουμε περιγεγραμμένο σχῆμα; Τό ἴδιο καί τά ζῶα; Ποιά εἶναι ἡ ἀτελεύτητη ζωή; 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...