Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΔΙΚΗ - ΣΤΑΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


21. Ἡ Ταφή Tοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ. (Ἰωάν. ιθ΄ 38-42, Ματθ. κζ΄ 57-61, Μάρκ. ιε΄ 42-47) 01-04-79

>

22. Ἡ Ταφή Tοῦ Ίησοῦ Χριστοῦ. (Ματθ. κζ΄ 62-66)
Ἡ Ταφή τοῦ Ἰ. Χριστοῦ - Ἡ ἀσφάληση τοῦ Τάφου.  08-04-79

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...