Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΔΙΚΗ - ΣΤΑΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


26. Ἡ Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
α) Εἰσαγωγή - Πῶς πρέπει νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά μελετοῦμε αὐτόν. β) Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (εἰσαγωγή). 14-10-79

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...