Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ


Γ' Χαιρετισμοί
(Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 126, 1-4). Περί Θείας ἐξαρτήσεως καί προστασίας – Ἡ ἀνάγκη τῆς Θείας εὐλογίας. 27-03-81


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...