Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ - ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

«Ο Ακάθιστος Ύμνος», ρωσική εικόνα του 14ου αιώνα. Στο κέντρο εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά από τις μικρές περιφερειακές εικόνες αφορά τη διήγηση ενός από τους 24 «οίκους» του Ακάθιστου Ύμνου

 Ε' Χαιρετισμοί (Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 132, 5-6)
 Ἡ φιλαδελφία ὡς ἡ καινή ἐντολή Τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητᾶς του 10-04-81

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...