Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ


«Νά τό γνωρίζετε, ὅταν θέλομε νά μελετήσομε καί ἑρμηνεύσομε τήν Ἁγία Γραφή, πρέπει πάντα νά καταφεύγομε στήν ἑρμηνεία πού εἶναι κατατεθειμένη στήν Ἐκκλησία καί εἶναι ἡ ἑρμηνεία τῶν Ἁγίων Πατέρων».
(Χριστιανική Ἀνθρωπολογία, ὁμιλία 70ή)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...