Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ


16. Ὑπό τόν «τύπον » Ἰεζάβελ ἐννοοῦνται ὅλα τά ἐνδοεκκλησιαστικά ρεύματα πού φέρουν ἑτεροδιδασκαλίας. Οἱ Φωτισμένοι, Ζολωτική κίνησις, Χαρισματική κίνησις, κ.λ.π. 2, 21 – 23  01/03/81

 

Πηγή : arnion.gr

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία : ΕΔΩ

Πηγή :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...