Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ


 Β' Χαιρετισμοί (Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 125, 5-6)
Περί δακρύων καί τά εἴδη αὐτῶν 20-03-81

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...