Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΟΜΙΛΙΕΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Α' Χαιρετισμοί (Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 119, 1-7) 13-03-81

Θέμα : Ἡ ἐμπειρία τῆς προσευχῆς – Αἴτησις ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν κακήν γλώσσαν – Ἡ ζωή μας μέσα εἰς ἕναν ἄδικον κόσμον.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...