Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ (14)14. Ἡ Π.Δ. σέ πολλά σημεῖα ὁμιλεῖ σαφῶς περί τοῦ Μεσσίου τόσο σαφῶς, ὥστε λείπει ἡ σφραγίδα μόνο. Εἶναι τόσο ἔκδηλα αὐτά τά στοιχεῖα. Πῶς τά ἑρμηνεύουν ἤ πῶς τά παραερμηνεύουν, ὥστε νά μή δέχονται τόν Μεσσίαν ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ; 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...