Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : "ΠΟΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΜΕ ΟΠΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ"


«Πόσο ὑποφέρει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό φατριασμούς, πόσο ὑποφέρει… Ἀγαπητοί μου, ὅπου ἀκοῦτε λόγο τοῦ Θεοῦ, ὀρθόδοξος νά εἶναι, νά πᾶτε νά τόν ἀκούσετε. Ἀκούσατε αὐτό; Μήν σᾶς ποῦν: «Aὐτός εἶναι πιό καλός ἀπό ἐκεῖνον, μήν πᾶς ἐκεῖ ἤ ἐμεῖς εἴμαστε πιό καλοί, ἔλα σέ μᾶς, μήν πᾶς ἐκεῖ». Ὅταν θά ἀκοῦτε τέτοιες κουβέντες νά ξέρετε ὅτι ὑπάρχει αὐτό πού τώρα μελετοῦμε στήν ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Θά τό πῶ ἄλλη μιά φορά. Ὅπου ἀκοῦτε λόγο Θεοῦ, ὀρθόδοξο ὅμως, νά

 πηγαίνετε. Θά σᾶς πῶ κάτι, πάρτε γιά καύχημα. Ὅταν βάζουν μαγνητόφωνα ἐδῶ γύρω, δέν τά μετρῶ ποτέ. Θά μοῦ πεῖτε, ἄν ἐδῶ πάνω εἶναι τέσσερα… δέν τά μέτρησα. Ἀγαπητοί μου, δέν τά μετρῶ τά μαγνητόφωνα καθόλου, δέν θέλω. Εἶναι κάτι πού τό διώχνω, γιά νά μήν πῶ μέσα μου ὅτι «εἶδες, βάζουν μαγνητόφωνα οἱ ἄνθρωποι, νά ἀκοῦνε τή δική μου ὁμιλία!». Ὅτι ἡ δική μου εἶναι σπουδαία, τῶν ἄλλων δέν εἶναι σπουδαία. Νά μᾶς φυλάξει ὁ Θεός, τίποτα ἄλλο δέν λέω. Καί μή νομίσετε, χριστιανοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐνισχύουν ἐκείνη τήν κατάσταση. Ἄν κάποιος πού ἀρχηγεύει εἶναι φιλόδοξος, ἐνισχύουν τή φιλοδοξία του καί οἱ πιστοί. Ἔτσι, δέ μένει μόνος του ἐκεῖνος πού εἶναι φιλόδοξος. Ἀποκτᾶ φατρία, ἀποκτᾶ κόμμα, ὀπαδούς. Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξει, ποτέ νά μήν ἀποκτήσομε ὀπαδούς, παρά μόνο μαθητές ἐν Κυρίω, πού μαθητεύουν ὅλοι στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ γιά νά σωθοῦν!».
 (Πρός Φιλιππησίους, ὁμιλία 4η)  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...