Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ (9)


Ποιά ἡ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πάνω στό θέμα τῶν παιδιῶν τοῦ σωλήνα; Καί νομίζω πώς τό παιδί τοῦ σωλήνα εἶναι δεκτό καί ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά τί γίνεται σέ περίπτωση πού τό σπέρμα εἶναι τοῦ γιατροῦ ἤ ἄλλου ἀτόμου καί δέν εἶναι τοῦ πατέρα; Θεωρεῖται σωστό αὐτό; Στήν περίπτωση, αὐτή, δέν ἀντιτίθεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μιά καί ἀνατρέπει τήν ἴδια τή φύση; 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...