Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (12)

 Αναπαράσταση αρχιτεκτονικό μοντέλο της αρχαίας ακρόπολης στην Πέργαμο.
12. Ἡ συναγωγή τοῦ Σατανᾶ. Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης. Ἐπαγγελίαι πρός αὐτήν. Προοίμιον Ἐπιστολῆς πρός Ἐπίσκοπον Περγάμου.  (2, 9β – 12   01-02-81)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...